Силвия Димитрова

Силвия Димитрова има пет завършени магистърски програми – „Книгознание“, „Българска филология“, „Социологическа диагностика на съвременността“, „Библиотечно-информационни науки и културна политика“, „Психология на девиантното поведение“. Притежава литературоведска специализация.

 

В резултат на дългогодишна работа в катедра „Методика на преподаването на български език и литература“ създава сборника „Много знания за малко време“, който е в помощ на всички възрасти за отстраняване на правописни, граматични, лексикални и пунктуационни грешки. Той е представен в „Дарик радио“.

 

Понастоящем се занимава с рефериране и редактиране на текстове – статии, есета, монографии в СУ „Св. Климент Охридски“. Добрият усет за езика и дългогодишният ѝ опит позволяват да работи с научнопопулярна литература – редактира „Задочни дебати със Стивън Хокинг“ и „Словесно действие в действие“.

 

Автор е на множество текстове по актуални проблеми, публикувани в Webcafe.

 

Работила е с Ideas Factory Association, класирани на първо място от Forbes за България в областта на социалното предприемачество по проекта си „Оплетен свят“, който е в помощ на хората с дислексия – целта му  е да даде подкрепа за четенето и разбиране на текстове.

 

Водила е курсове по творческо писане в МОНТФИЗ и Академия „Знание“.